0962801374

Tin nổi bật

NỐI TIẾP DÒNG DÕI HỌ LÊ VỚI HOÀNG ĐẾ KHAI QUỐC LÊ THÁI TỔ, LÊ THÁNH TÔNG..., TRUNG TÂM DƯỢC LIỆU DƯỠNG SINH ĐÔNG Y THÚ CƯNG LOTIPET TRUYỀN THỐNG Y HỌC TỪ NĂM 1796 GỒM LƯƠNG Y HÀN LÂM LÊ NGUYỄN LỆ, THAM TRI BỘ LỄ LÊ QUÝ BÁC, HOÀNG GIÁP THƯỢNG THƯ NGUYỄN KHẮC NIÊM, BS. NGUYỄN KHẮC VIỆN, BS. LÊ KHÁNH ĐỒNG, GS. BS. LÊ KINH DUỆ, GS. BS. LÊ KHẮC THIỀN, GS. DS. LÊ KHÁNH TRAI. GS. VS. TSKH. BS. ĐÁI DUY BAN CÙNG THS. LÊ KHÁNH LINH, THS. ĐÁI THỊ VIỆT LAN... SÁNG LẬP DƯỢC LIỆU DƯỠNG SINH ĐÔNG Y THÚ CƯNG LOTIPET.
 
DƯỢC LIỆU DƯỠNG SINH ĐÔNG Y THÚ CƯNG LOTIPET HỢP TÁC: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC QUỐC GIA HOA KỲ VÀ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, NHIỀU BỆNH VIỆN THÚ Y, PHÒNG KHÁM THÚ Y VÀ CHUỖI SIÊU THỊ THÚ CƯNG TOÀN THẾ GIỚI


X