0962801374

Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Thanh Hòa

Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Thanh Hòa
Năm sinh: 1954
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Tiến sĩ - Trường Đại Học Queensland, Australia
- Chức danh: Giáo sư; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Ngành, chuyên ngành khoa học: Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản/Sinh học phân tử
- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Phó Tổng biên tâp Tạp chí Công nghệ Sinh Học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- NguyênTrưởng phòng Miễn dịch học, Viện Công Nghệ Sinh Học; Viện HL KH và CN Việt Nam
- Thành viên Hội đồng Giáo Sư 
 
Nguồn tham khảo:
 1. Trung Tâm Dược Liệu Dưỡng Sinh Đông Y Thú Cưng LotiPET
ĐT: 0962801374 và 0382520434

http://lotipet.com
http://facebook.com/LotiPET
http://youtube.com/LotiPET
 1. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, GS. TS. Lê Thanh Hòa – Công Nghệ Sinh Học đối với Cây Trồng Vật Nuôi và Bảo Vệ Môi Trường - NXB Y Học - 2006
 2. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, ThS. Lê Khánh Linh, ThS. Đái Thị Việt Lan -  Cẩm Nang Phòng Trị Bệnh Động Vật Bằng Phương Pháp Y Học Cổ Truyền kết Hợp Y Học Hiện Đại -  2016
 3. BS. Lê Khánh Đồng - Châm Cứu Đơn Giản - NXB Y Học 1962
 4. LY. Lê Đắc Quý, ThS. Lê Khánh Linh - Đông Y Điều Trị Bệnh - NXB Y Học 2012
 5. GS. DS. Lê Khánh Trai, GS. BS. Nguyễn Tài Thu - Hệ Kinh Lạc - 1990
 6. BS. Nguyễn Khắc Viện - Dưỡng Sinh Việt Nam – 1989
 7. TS. Phạm Quang Trung - Bài Giảng Thú Y - 2010
 8. GS. Janet Amundson Romich - Dược Thú Y - USA 2011
 9. GS. Steve L. Stockham, GS. Michael A. Scott - Thú Y - USA 2008
 10. GS. David Alderton, Alan Edwards, Mike Stockman, Peter Larkin - Toàn Tập: Thú Cưng và Chăm Sóc Thú Cưng – United Kingdom 2011


X