0962801374

Làm bột

Làm bột
Dược liệu đã qua giai đoạn cắt nhỏ phơi khô, tiếp tục cho nghiền nhỏ trong các
thuyền tán hay trong các máy nghiền ... rồi cho qua rây tuỳ mục đích và cách sử
dụng thuốc. Bột thật nhỏ để chữa các bệnh ở niêm mạc mùi, mắt sẽ dùng dây cỡ lỗ
0,01-0,02 mm. Bột to hơn dùng đắp ngoài hay chế các dạng thuốc khác: hãm nấu cao
Ta có thể chế bột của một loại hay bột hỗn hợp của nhiều loại dược liệu.
Nếu lượng thuốc sử dụng ít dưới 1 gram ta nên trộn thêm tá dược cũng ở dạng
bột. Khi thuốc có mùi vị khó chịu, vật nuôi không chịu ăn, phải dựa vào đặc điểm
của từng loại động vật mà thêm tá dược.

Nguồn tham khảo:
 1. Trung Tâm Dược Liệu Dưỡng Sinh Đông Y Thú Cưng LotiPET
ĐT: 0962801374 và 0382520434

http://lotipet.com
http://facebook.com/LotiPET
http://youtube.com/LotiPET
 1. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, GS. TS. Lê Thanh Hòa – Công Nghệ Sinh Học đối với Cây Trồng Vật Nuôi và Bảo Vệ Môi Trường - NXB Y Học - 2006
 2. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, ThS. Lê Khánh Linh, ThS. Đái Thị Việt Lan -  Cẩm Nang Phòng Trị Bệnh Động Vật Bằng Phương Pháp Y Học Cổ Truyền kết Hợp Y Học Hiện Đại -  2016
 3. BS. Lê Khánh Đồng - Châm Cứu Đơn Giản - NXB Y Học 1962
 4. LY. Lê Đắc Quý, ThS. Lê Khánh Linh - Đông Y Điều Trị Bệnh - NXB Y Học 2012
 5. GS. DS. Lê Khánh Trai, GS. BS. Nguyễn Tài Thu - Hệ Kinh Lạc - 1990
 6. BS. Nguyễn Khắc Viện - Dưỡng Sinh Việt Nam – 1989
 7. TS. Phạm Quang Trung - Bài Giảng Thú Y - 2010
 8. GS. Janet Amundson Romich - Dược Thú Y - USA 2011
 9. GS. Steve L. Stockham, GS. Michael A. Scott - Thú Y - USA 2008
 10. GS. David Alderton, Alan Edwards, Mike Stockman, Peter Larkin - Toàn Tập: Thú Cưng và Chăm Sóc Thú Cưng – United Kingdom 2011


X