0962801374

Bệnh Truyền Nhiễm

Bệnh Truyền Nhiễm
Tập đoàn ký sinh trùng ở thú cưng, gia cầm, thú nuôi và ong mật của nước ta rất
đa dạng và phong phú. Chúng không trực tiếp giết chết nhanh chóng đông vật một
cách ồ ạt, nhưng lại gây nhiều thiệt hại cho nghề chăn nuôi: tranh chấp chất dinh d-
ỡng, nhả độc tố vào cơ thể, mở cửa cho các bệnh truyền nhiễm xâm nhập, gây căng
thẳng, mất yên tinh (stress), dẫn đến giảm tăng trọng lượng của vật nuôi. Đặc biệt,
ngoại ký sinh trùng: ve, ghe, rận, dệp… là những kho lu trữ, bảo tồn, và reo rắc
mầm bệnh nguy hiểm sống. 
Tuỳ vị trí ký sinh, cơ chế tác dụng để chia dược liệu chống
ký sinh trùng thú y thành 2 phần:
Dược liệu chống ngoại ký sinh trùng (ve, bét, ghẻ, mò, mạt…).
Dược liệu chống nội ký sinh trùng gồm (kí sinh trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết
niệu sinh dục, cơ bắp, máu …).
Có rất nhiều dược liệu ở Việt Nam (thực vật, khoáng vật) có tác dụng xua đuổi
hoặc tiêu diệt các loại ký sinh trùng nói trên.
Kinh nghiệm nhân dân trong lĩnh vực tim kiếm, ứng dụng các dược liều trong
điều trị kí sinh trùng cũng không ít. Chúng ta đã và đang kế thừa, tìm cách nâng cao
hiệu quả kinh tế của các bài thuốc kinh nghiệm ấy. Khoa học hiện đại sẽ tìm hiểu cơ
sở khoa học của chúng trên cơ sở đó sẽ đem lại giá trị khoa học cũng nh thực tiễn
đáng chú ý.
 
Nguồn tham khảo:
 1. Trung Tâm Dược Liệu Dưỡng Sinh Đông Y Thú Cưng LotiPET
ĐT: 0962801374 và 0382520434

http://lotipet.com
http://facebook.com/LotiPET
http://youtube.com/LotiPET
 1. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, GS. TS. Lê Thanh Hòa – Công Nghệ Sinh Học đối với Cây Trồng Vật Nuôi và Bảo Vệ Môi Trường - NXB Y Học - 2006
 2. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, ThS. Lê Khánh Linh, ThS. Đái Thị Việt Lan -  Cẩm Nang Phòng Trị Bệnh Động Vật Bằng Phương Pháp Y Học Cổ Truyền kết Hợp Y Học Hiện Đại -  2016
 3. BS. Lê Khánh Đồng - Châm Cứu Đơn Giản - NXB Y Học 1962
 4. LY. Lê Đắc Quý, ThS. Lê Khánh Linh - Đông Y Điều Trị Bệnh - NXB Y Học 2012
 5. GS. DS. Lê Khánh Trai, GS. BS. Nguyễn Tài Thu - Hệ Kinh Lạc - 1990
 6. BS. Nguyễn Khắc Viện - Dưỡng Sinh Việt Nam – 1989
 7. TS. Phạm Quang Trung - Bài Giảng Thú Y - 2010
 8. GS. Janet Amundson Romich - Dược Thú Y - USA 2011
 9. GS. Steve L. Stockham, GS. Michael A. Scott - Thú Y - USA 2008
 10. GS. David Alderton, Alan Edwards, Mike Stockman, Peter Larkin - Toàn Tập: Thú Cưng và Chăm Sóc Thú Cưng – United Kingdom 2011


X