0962801374

Cỏ tranh

Cỏ tranh
Cỏ tranh
Tên khác cỏ gianh.

Tên khoa học Imperata cyclindrica Bean
Họ Hoà thảo: Gramineae

1. Bộ phận dùng
Rễ: bạch mao căn: Rizoma impetaceae- chính là thân, rễ, thu hoạch
quanh năm nhưng thường vào cuối thu đầu đông. Dùng cuốc đào rễ về cắt nhỏ phơi
khô. Có thể dùng tời hay sao vàng rồi sắc đều được.
2. Thành phần hoá học
Trong rễ có nhiều loại muối khoáng nhất là muối của kali.
Đường glucoza, một ít fructoza và một ít axit hữu cơ.
3. Cơ chế
Tác dụng lợi tiểu chủ yếu do K+ quyết định, ngoài ra còn thêm tác dụng
của đường glucoza tăng cao hơn bình thường ở máu.
4. Ứng dụng
Dùng lợi tiểu, tiêu thũng. Có thể dùng đơn phương bạch mao căn hoặc
phối hợp với mã đề, râu ngô, chè xanh.
5. Liều lượng
Rễ khô: Thỏ, chó mèo 2 - 4gr hay 10 gr.
 

Nguồn tham khảo:
 1. Trung Tâm Dược Liệu Dưỡng Sinh Đông Y Thú Cưng LotiPET
ĐT: 0962801374 và 0382520434

http://lotipet.com
http://facebook.com/LotiPET
http://youtube.com/LotiPET
 1. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, GS. TS. Lê Thanh Hòa – Công Nghệ Sinh Học đối với Cây Trồng Vật Nuôi và Bảo Vệ Môi Trường - NXB Y Học - 2006
 2. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, ThS. Lê Khánh Linh, ThS. Đái Thị Việt Lan -  Cẩm Nang Phòng Trị Bệnh Động Vật Bằng Phương Pháp Y Học Cổ Truyền kết Hợp Y Học Hiện Đại -  2016
 3. BS. Lê Khánh Đồng - Châm Cứu Đơn Giản - NXB Y Học 1962
 4. LY. Lê Đắc Quý, ThS. Lê Khánh Linh - Đông Y Điều Trị Bệnh - NXB Y Học 2012
 5. GS. DS. Lê Khánh Trai, GS. BS. Nguyễn Tài Thu - Hệ Kinh Lạc - 1990
 6. BS. Nguyễn Khắc Viện - Dưỡng Sinh Việt Nam – 1989
 7. TS. Phạm Quang Trung - Bài Giảng Thú Y - 2010
 8. GS. Janet Amundson Romich - Dược Thú Y - USA 2011
 9. GS. Steve L. Stockham, GS. Michael A. Scott - Thú Y - USA 2008
 10. GS. David Alderton, Alan Edwards, Mike Stockman, Peter Larkin - Toàn Tập: Thú Cưng và Chăm Sóc Thú Cưng – United Kingdom 2011


X