0962801374

Tưởng Nhớ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Tưởng Nhớ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(25/8/1911 - 04/10/2013)
 

 
 
Mai sau còn biết bao giờ
Được nhìn Đại Tướng phất cờ trên cao
Mai sau còn có khi nào
Lính nghe Đại Tướng ào ào xông lên
Ba quân xông giữa trận tiền
Phất cờ chiến thắng Điện Biên lẫy lừng
Nay Người về cõi vĩnh hằng
Lòng dân sùi sụt rưng rưng nhớ Người
Người về Đảo Yến trùng khơi (QuảngBình)
Yến chim bay lượn bầu trời thênh thang
Người đi thanh thản vô vàn
Chóng thành Tiên Phật sánh ngang Triết Hiền

Hà Nội 8/10/2013
Giáo Sư Viện Sỹ Tiến Sỹ Khoa Học Bác Sĩ Đái Duy Ban
Trung Tâm Dưỡng Sinh Đông Y Thú Cưng LotiPET
Nguồn tham khảo:
 1. Trung Tâm Dược Liệu Dưỡng Sinh Đông Y Thú Cưng LotiPET
ĐT: 0962801374 và 0382520434

http://lotipet.com
http://facebook.com/LotiPET
http://youtube.com/LotiPET
 1. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, GS. TS. Lê Thanh Hòa – Công Nghệ Sinh Học đối với Cây Trồng Vật Nuôi và Bảo Vệ Môi Trường - NXB Y Học - 2006
 2. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, ThS. Lê Khánh Linh, ThS. Đái Thị Việt Lan -  Cẩm Nang Phòng Trị Bệnh Động Vật Bằng Phương Pháp Y Học Cổ Truyền kết Hợp Y Học Hiện Đại -  2016
 3. BS. Lê Khánh Đồng - Châm Cứu Đơn Giản - NXB Y Học 1962
 4. LY. Lê Đắc Quý, ThS. Lê Khánh Linh - Đông Y Điều Trị Bệnh - NXB Y Học 2012
 5. GS. DS. Lê Khánh Trai, GS. BS. Nguyễn Tài Thu - Hệ Kinh Lạc - 1990
 6. BS. Nguyễn Khắc Viện - Dưỡng Sinh Việt Nam – 1989
 7. TS. Phạm Quang Trung - Bài Giảng Thú Y - 2010
 8. GS. Janet Amundson Romich - Dược Thú Y - USA 2011
 9. GS. Steve L. Stockham, GS. Michael A. Scott - Thú Y - USA 2008
 10. GS. David Alderton, Alan Edwards, Mike Stockman, Peter Larkin - Toàn Tập: Thú Cưng và Chăm Sóc Thú Cưng – United Kingdom 2011


X