0962801374

Thuốc và Hóa Dược dùng cho Thú Cưng

Thuốc và Hóa Dược dùng cho Thú Cưng
Pharmakon- từ tiếng Hy lạp cổ đại có nghĩa là thuốc- là một khoa học nghiên cứu bào chế, tác dụng, cách sử dụng của thuốc. Thực tế các thuốc được dùng trong thú cưng đã mang lại không ít hiệu quả nuôi, góp phần hạn chế bệnh tật nâng cao sức khỏe, góp phần cải tạo môi trường. Nói chung tất cả các thuốc và hóa dược dùng trong thú y đều là những chất độc, một khi cá tác dụng là sử dụng đúng liều lượng đúng thời gian và đúng mục đích.Nếu sử dụng không đúng sẻ mang lại những kết quả xấu khôn lường.
Do tính chất đọc hại của thuốc mà người ta chia thuốc ra làm 2 bảng:
Độc bảng A: Những thuốc nằm trong bảng này có tính độc lực cao, bảo quản cẩn thận, liều lượng khi dùng nhóm thuốc này phải hết sức chú ý.
Độc bảng B: Là những thuốc tác dụng mạnh, bảo quản cẩn thận tránh trộn lẫn với nhau sinh ra các tác dụng phụ mất tác dụng của thuốc.
Do mỗi một thuốc có nhiều tác dụng khác nhau tính chất tác dụng khác nhau,nên sử dụng thuốc cần chú y những vấn đề sau:
-Tên thuốc phải có rõ ràng (Tên tiếng việt, tiếng latinh, hoặc tiếng anh, cần thiết có công thức cấu tạo hóa học.) Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc khác nhau có nhiều tên khác nhau, nhưng chỉ có hai tên chính tren thuốc như sau: Tên thương phẩm- là tên thuốc có giái trị quảng cáo, làm cho người tiêu dùng dễ nhớ dễ nhận biết mang tính kích thích cho người tiêu dùng; Tên thuốc, phải là tên khoa học bằng tiến Anh, tiếng Latinh, có thể có cả công thức cấu tạo của thuốc đó.
-Chỉ dẫn tác dụng của thuốc, cách bảo quản cách sử dụng, liều lượng, và các tác dụng phụ của thuốc.
-Chỉ rõ các biến chứng có thể ó khi sử dụng thuốc và cách phòng tránh
-Các chống chỉ định của thuốc.
-Phối hợp sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau để nâng cao hiệu quả tác dụng của thuốc.
 
Nguồn tham khảo:
 1. Trung Tâm Dược Liệu Dưỡng Sinh Đông Y Thú Cưng LotiPET
ĐT: 0962801374 và 0382520434

http://lotipet.com
http://facebook.com/LotiPET
http://youtube.com/LotiPET
 1. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, GS. TS. Lê Thanh Hòa – Công Nghệ Sinh Học đối với Cây Trồng Vật Nuôi và Bảo Vệ Môi Trường - NXB Y Học - 2006
 2. GS. VS. TSKH. BS. Đái Duy Ban, ThS. Lê Khánh Linh, ThS. Đái Thị Việt Lan -  Cẩm Nang Phòng Trị Bệnh Động Vật Bằng Phương Pháp Y Học Cổ Truyền kết Hợp Y Học Hiện Đại -  2016
 3. BS. Lê Khánh Đồng - Châm Cứu Đơn Giản - NXB Y Học 1962
 4. LY. Lê Đắc Quý, ThS. Lê Khánh Linh - Đông Y Điều Trị Bệnh - NXB Y Học 2012
 5. GS. DS. Lê Khánh Trai, GS. BS. Nguyễn Tài Thu - Hệ Kinh Lạc - 1990
 6. BS. Nguyễn Khắc Viện - Dưỡng Sinh Việt Nam – 1989
 7. TS. Phạm Quang Trung - Bài Giảng Thú Y - 2010
 8. GS. Janet Amundson Romich - Dược Thú Y - USA 2011
 9. GS. Steve L. Stockham, GS. Michael A. Scott - Thú Y - USA 2008
 10. GS. David Alderton, Alan Edwards, Mike Stockman, Peter Larkin - Toàn Tập: Thú Cưng và Chăm Sóc Thú Cưng – United Kingdom 2011


X